headerphoto

Úspora nákladů a vytváření zisku – ZELENÉ ŘEŠENÍ

Stále stoupající ceny energií představují nemalou položku rodinného rozpočtu. Jak snížit tyto náklady na minimum nebo jak si dokonce vytvořit pravidelný příjem?

Jak na to?

Naše společnost Soyle & Green, vám přináší – ZELENÉ ŘEŠENÍ, tj., snížení nákladů na provoz vašeho domu a vaší domácnosti.

Ke snížení nákladů může vést např. změna vytápění, ohřevu teplé užitkové vody, a to instalací nového topení, tepelného čerpadla, solárního termického systému, klimatizace. Dalšími opatřeními jsou např., výměna oken, zateplení objektu, ale i instalace moderní regulace pro řízení zdrojů tepla.

Všechna tato opatření nejen navrhneme, ale provedeme jejich realizaci. Tím zajistíme maximální součinnost jednotlivých zařízení a využití prostředků při realizaci, ale garantujeme optimální využití následných výdajů při záručním a zejména pozáručním servisu.

Všechny prohlídky a opravy od jedné firmy. Šetříme náklady nejen na instalaci, ale i na provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Učíme se od našich předků jak dobře hospodařit s energiemi ve svém domě. Objednáte-li si naše služby – získáte:

 1. AFAR – analýzu financování a realizovatelnosti úsporného opatření, ziskového opatření

Analýza má za cíl podrobně posoudit vaši nemovitost a všechna opatření, která by vedla k dílčí úspoře energie – ZELENÉ ŘEŠENÍ.

 1. S finanční dotací od ZELENÉ ÚSPORÁM to jsou tato opatření:
 • tepelné čerpadlo TČ , jako zdroj pro ohřev TUV a vytápění (má navíc výhodu, že se zvýší počet hodin za nízkou sazbu od ČEZ za elektřinu o 2 hodiny denně na spotřebu pro celý RD, za rok to je 720 KWh)
 • solární termický systém STS , jako druhý zdroj pro ohřev TUV, případně přitápění
 • zateplení pláště budovy
 • výměna oken
 • výměna zdroje tepla (starý kotel na tuhá paliva) za nový

Pomůžeme při vyplnění a podání podkladů pro získání dotace od Zelené úsporám u SFŽP ČR – MŽP ČR (státního fondu životního prostředí, ministerstva pro životní prostředí)

 1. Bez přímé finanční dotace:

Vytváření pravidelného ZISKU: Fotovoltaický systém – FVE

 • vlastní zdroj části elektrické energie spotřebovávané v RD ( „ZELENÝ BONUS“ – (doplnit podle definice.......za vyrobenou energii ve FVE dostáváte dotaci od ČEZ Distribuceo výkonu a šetříte za tuto spotřebovanou elektřinu ve vašem RD)

Inteligentní řídicí systém (vytápění RD, bytu) případně regulace vytápění bazénu, stahování žaluzií, zalévání zahrady, a optimální řízení zdrojů tepla (bojler, tepelné čerpadlo, solární systém, apod.)

 1. AFAR – analýza financování a realizace úsporného opatření, ziskového opatření obsahuje :
 • vaší objednávku AFAR
 • cena AFAR – analýzy financování a realizace úsporného opatření pro snížení nákladů, ziskového opatření – je 5.000,– Kč.
 • podrobný popis vaší nemovitosti
 • návštěvu a obhlídku nemovitosti
 • stanovení optimálního řešení pro vaši nemovitost (změna topného systému a ohřevu TUV, instalace tepelného čerpadla, solárního termíckého systému, výměny oken, zateplení budovy, instalace inteligentního řídicího systému apod.)
 • rozbor možností financování ( z vlastních prostředků, úvěrů a to najednou nebo v etapách)
 • stanovení návratnosti investice
 • výpočet zisku za období až 20 let
 • zpracovanou cenovou nabídku na realizaci jednotlivých opatření vedoucích k optimálnímu řešení úspor a případně zisků
 • kalkulaci snížení měsíčních splátek za energie, případně zisk z FVE v měsíčních vyúčtováních ve výši až několika tisíců Kč.
 • po odsouhlasení nabídky na realizaci některého opatření (např. topení, TČ, STS, FVE, inteligentního řídicího systému, zateplení apod.)
 • podepíšeme s klientem Smlouvu o dílo (SOD) a začneme s realizací.

Klientům poskutujeme v případě realizaci naším prostřednictvím alespoň jednoho opatření na jeho nemovitosti BONUS – slevu v tom, že mu vrátíme náklady na AFAR ve výši 5.000,– Kč. Navíc mu poskytneme maximální záruku poskytovanou výrobcem a dále mu poskytneme záruku spokojenosti v délce 7 až 15 let, kdy se na nás může obrátit s případnými dotazy a záměry o rozšíření dalších opatření vedoucí ke snížení výdajů domácnosti na danou nemovitost a případně k vytvoření zisku.

Chcete-li si objednat tuto službu ( AFAR) klikněte na ............. a vyplňte tuto objednávku.

Služby

Zavoláme Vám

Šetříme vaše peníze (více)

Vyberte "padesát sedm":
54   57   54